Statuten

De BVOT Statuten, gewijzigd en aanvaard door de Algemene Vergadering van 25 april 2013