Diagnostische arthroscopische ingrepen

  • 300252 300263 Diagnostische arthroscopie met of zonder afname voor biopsie N 65
  • De verstrekking aangeduid met de rangnummers 300252-300263 is toegankelijk voor de geneesheren die de met hun specialisme verwante verstrekkingen uitoefenen en geen specialist voor uitwendige pathologie zijn.
  • De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 276636 - 276640, 300274 - 300285, 300296 - 300300 en 300311 - 300322 zijn niet verwant met andere pathologieën dan uitwendige pathologie.
  • 300274 300285 Diagnostische arthroscopie met gebruik van taster, inclusief de eventuele biopsie, het spoelen en de kleine manipulaties die geen deel uitmaken van de andere arthroscopische verstrekkingen N 90
  • De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 275273-275284, 276636-276640, 277336-276340, 277351-277362, 277476-277480, 300252-300263, 300274-300285, 300296-300300, 300311-300322, 300392-300403 en 300414-300425 zijn niet onderling cumuleerbaar, noch met andere in dezelfde streek verrichte bloedige orthopedische verstrekkingen, met uitsluiting van de gipstoestellen wordengecumuleerd."