Bijkomend honararia nacht, weekend en feestdagen

Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen. "K.B. 9.1.1985" (in werking 1.1.1985) + "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)

 • Onder nacht wordt verstaan van 21 uur tot 8 uur. Onder weekeind wordt verstaan van zaterdag 8 uur tot maandag 8 uur." De feestdag wordt gerekend vanaf daags vóór die dag om 21 uur tot daags na die dag om 8 uur. De feestdagen die recht geven op de in § 1 bepaalde bijkomende honoraria, zijn : 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december.
 • Het bijkomend honorarium voor dringende technische verstrekkingen mag alleen maar worden aangerekend in de gevallen waarin de toestand van de patiënt vergt dat die verzorging dringend wordt verleend tijdens de opgegeven uren en dagen. Dat bijkomend honorarium mag niet worden aangerekend wanneer de technische verstrekkingen tijdens de opgegeven dagen en uren worden verricht om persoonlijke redenen van de geneesheer of ten gevolge van een bijzondere eis van de patiënt.
 • Voor het bijkomend honorarium voor de 's nachts of tijdens het weekeind verrichte dringende technische verstrekkingen is er een persoonlijk aandeel ten laste van de rechthebbende onder dezelfde voorwaarden als voor de verstrekkingen zelf.
 • 599513 K150 599524 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 300 of N 500 of I 500
 • 599535 K120 599546 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 180 of N 300 of I 300 en gelijk aan of lager dan K 300 of N 500 of I 500
 • 599550 K100 599561 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 120 of N 200 of I 200 en gelijk aan of lager dan K 180 of N 300 of I 300
 • 599572 K80 599583 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 75 of N 125 of I 125 en gelijk aan of lager dan K 120 of N 200 of I 200
 • 599594 K60 599605 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 50 of N 85 of I 85 en gelijk aan of lager dan K75 of N 125 of I 125
 • 599616 K40 599620 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 25 of N 42 of I 42 en gelijk aan of lager dan K50 of N 85 of I 85
 • 599631 K20 599642 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 10 of N 17 of I 17 en gelijk aan of lager dan K25 of N 42 of I 42
 • 599653 K12 599664 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde gelijk is aan of lager dan K 10 of N 17 of I 17 "